ZJJZ+b
XIANJU HOTEL
仙 居 酒 店                    
 
 
 
XIANJU HOTEL
仙 居 酒 店
 
   台州,中国
   5850 m2 
   2020
   在建
台州,中国
5850 m2 
2020
在建
 
 
XJ hotel birdview
XJ hotel birdview
DJI_0274n
80n
86
87
83
66
54